20 mars, 2017

Oslo Bislett Games blir verdens mest bærekraftige friidrettsstevne

  • FOTO: CF.Møller

Bislett Alliansen og miljøstiftelsen ZERO har inngått et strategisk samarbeid rundt Norges største internasjonale idrettsarrangement, Oslo Bislett Games.

- Oslo Bislett Games er kjent for å sette verdensrekorder på banen. Nå skal vi bli verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne, sier stevnedirektør Steinar Hoen.

Etter å ha hatt et oljeselskap som hovedsponsor i 29 år, er Bislett Alliansen klar for å gå i en helt ny retning. Sammen med ZERO har de gått gjennom alle deler av arrangementet på jakt etter smarte måter å kutte utslipp på.

- Vi sørger for at fra det øyeblikket utøverne kommer til Norge, så er all transport helt utslippsfri. De reiser med tog til Oslo sentrum, de bor rett ved Oslo S og tar trikken eller hydrogenbuss til og fra Bislett stadion. I tillegg tar vi i bruk elbiler og hydrogenbiler for å frakte utøverne til og fra trening, sier Hoen.

For å redusere antall flyreiser for utøverne, har Oslo inngått en avtale med Stockholm. De to Diamond League-stevnene skal arrangeres samme uke de neste tre årene. Med dette grepet spares miljøet for en flytur til og fra Skandinavia for alle utøverne og støtteapparatet. Det innføres også kildesortering under hele arrangementet.

- Denne typen initiativ fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner er en veldig viktig del av klimakampen. Å bare sitte og vente på politikerne er åpenbart ikke nok hvis man skal lykkes. Når et av Norges mest profilerte idrettsarrangementer går foran og gjør sitt for å kutte egne utslipp, så vil det inspirere andre til å gjøre det samme, sier daglig leder i ZERO Marius Holm.

Klimakonferanse for vinnertyper

Som en del av samarbeidet mellom ZERO og Bislett Alliansen arrangeres for første gang Bislettkonferansen på samme dag som Oslo Bislett Games åpner.

Bislettkonferansen samler idrett, finans og næringsliv for å bli inspirert av hverandre, få ideer av hverandre og for å lære. Dette er konferansen for dem som vil redde klimaet, men som også vil skape verdier og arbeidsplasser mens de gjør det.

- Næringsliv og idrett tiltrekker seg de samme folka. De som vil noe, de som tør å satse, og som ikke alltid velger minste motstands vei. Vinnertyper. Skal vi lykkes i klimakampen, trenger vi også vinnertyper, sier daglig leder i ZERO Marius Holm.

Grønt løft for Bislett stadion

Bislett Alliansen og ZERO har samarbeidet tett med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF som på vegne av Oslo kommune eier Bislett stadion. I løpet av 2017 gjennomføres en rekke tiltak for å gjøre anlegget grønnere. All varme og strøm som leveres til stadion, skal komme fra fornybare kilder, og det skal bli gjennomført tiltak for å kutte i energiforbruket.

- Det er veldig spennende at Bislett Alliansen og ZERO utfordrer oss på miljøsiden, også i de etablerte anleggene. Bislett stadion ble ferdigstilt 2005 – uten de miljøkravene som vi i dag stiller. Vi lar oss inspirere av alle de gode ideene som har kommet opp i arbeidet med Oslo Bislett Games, og vil ta det med oss videre til de andre kultur- og idrettsanleggene i Oslo, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

 

For mer informasjon om Bislettkonferansen: www.zero.no/bislettkonferansen

For å lese mer om våre miljøambisjoner: oslo.diamondleague.com/info/miljoepolitikk/